Köszönöm, hogy megnézted a weboldalam, kérlek látogass vissza később!

Adatvédelmi nyilatkozat

A hejjanora.hu weboldal (továbbiakban: honlap) kizárólagos üzemeltetője a Pócz-Héjja Nóra Aurélia (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 4.) (továbbiakban: Üzemeltető).
A honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Amennyiben a honlap felhasználási feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt!
Minden a honlapon található szerzői jogi védelmet élvező tartalom (fénykép, írás, rovatok címe, illetve a hejjanora.hu domain név) az Üzemeltető kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok szerzői jogvédelem alatt állnak, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Üzemeltető a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.
Az Üzemeltető fenntart minden, a portál bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.
Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban való tárolása, kereskedelmi forgalomba hozatala.
A portál teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Az Üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
A portálokról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, s erre az Üzemeltetőtől engedélyt kér, és írásbeli engedélyt kap.
A hejjanora.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a üzemeltető előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
Creative Commons License
A weboldal tartalmai a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License alatt kerülnek publikálásra.
Az Üzemeltető az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.
A hejjanora.hu honlap üzemeltetése során az Üzemeltető igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget. Az Üzemeltető a weboldal használatából eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.
Az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig az oldalak tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért.
A weboldalon megadott email címmel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy felkerüljön az Üzemeltető szegmentált és általános hírlevél listáira. Az ezekről történő egyéni listás vagy általános leiratkozásra minden emailben lehetőség biztosít az Üzemeltető.
A weboldalon bemutatott bizonyos termékekhez és szolgáltatásokhoz az Üzemeltető partneri programban kapcsolódik. Ha egy affiliate linken keresztül valaki vásárol, akkor a partner jutalékot szerezhet.

Vásárlási feltételek

Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Üzemeltető számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, valamint információs önrendelkezési joguk biztosítása. Az adatkezelés során az Üzemeltető figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatok szolgáltatása önkéntes.
Az Üzemeltető kötelezi magát arra, hogy

 • az Ön adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel
 • gondoskodik az adatok biztonságáról, harmadik félnek azokat, a jogszabályokban előírt esetektől eltekintve, hozzájárulásuk nélkül nem adják tovább
 • megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
 • megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Cookie nyilatkozat

Mi az a cookie?
A hejjanora.hu weboldal cookie-kat használ. A cookie-k rövid, szöveges fájlok, melyeket a számítógép, tablet vagy mobil telefon tárol. Némely cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a honlap működése optimális legyen az Ön számára; más cookie-k segítik a honlap fejlesztését vagy lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk Önnek.
Cookie típusok
A hejjanora.hu az összegyűjtött információkat cookie-k segítségével használja fel az alábbi célokra:

 • funkcionális célok: megkönnyítik a navigálást a hejjanora.hu weboldalon,
 • analitikai célok: lehetővé teszik a hejjanora.hu weboldal használatának elemzését. Ennek segítségével láthatjuk, hogy mely bejegyzések és oldalak látogatottsága a legnagyobb, honnan származnak a hibaüzenetek, annak érdekében, hogy a weboldal működése zavartalan és optimális legyen,
 • oldalak, illetve oldal elemek tesztelése mely lehetővé teszi, hogy a weboldalt az Ön igényeihez és a felhasználói tapasztalatokhoz igazítsuk.
 • célzó, hirdetésekre használt cookie-k, hogy a látogatók olyan információkkal találkozzanak, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek.

Használt cookie-k listája

 • “visited” – az oldal első látogatásakor rögzítjük
 • “cb-enabled” – A cookie-k használatának engedélyezését rögzítjük
 • “_ga”, “_gat”, “_utma”, “_utmb, “_utmc”, “_utmz” – Google Analytics analitikai eszköz által használt cookie-k
 • PHPSESSID

A hejjanora.hu csak first party (local) cookiekat használ, és nem használ ún. Third-party Cookie-kat.
Cookie-k eltávolítása
A cookie-k be- és kikapcsolásával, valamint eltávolításával kapcsolatban részletes információk találhatók a böngésző Súgó menüpontjában.
Utolsó frissítés: 2019. 09. 23.